CoMaNwO-projektet
 
Kritiska framgångsfaktorer

Mål
 • Gemensam grundsyn på kompetens och kompetensförsörjning (KoKF)
   - Arbetsintegrerad (t ex att KF-funktionalitet döljs i en funktion för Projektbemanning)
   - Innovativt (nytänkande kring förståelse och mening/tolkande och reflekterande
 • Etablera forum/relationer för att arbeta med KoKF gemensamt
   - Forum: Möten som är intressanta att komma till - Att folk kommer
   - Relationer: Möten sker utan central organisering/planering
 • Konsensus och förståelse av övergripande systemfunktionalitet/arkitektur/vision och relationen till dess ingående komponenter (t ex prototyper som små delar i helheten)
   - Att systemvisionen är kommunicerad
   - Att prototyper utvecklas i enhetlighet med visionen
 • Av företagen utvärderade prototyper
   - Att prototyperna genomsyras av grundsynen (verksamhetsorienterat)
   - Att prototyperna kan färdigställas och implementeras
 • Att se sin egen organisations del i nätverket
   - Att möjliggöra ett community-agerande
 • Samarbetspartners
  Hem Medlemmar Resultat Om CoMaNwO-projektet Press om CoMaNwO-projektet Kontakta oss Extern länk till Networking Companies Extern länk till Högskolan Väst Extern länk till EU