CoMaNwO-projektet
 
Om projektet
Den snabba tekniska utvecklingen samt en ökande global konkurrens bidrar till att frågor med bäring på organisationens lärprocesser får allt högre prioritet, och tvingar fram systematiska angreppssätt där kunskapsföretag arbetar målmedvetet med kompetensförsörjningsfrågor. Kompetensförsörjning handlar ytterst om att, inom organisationen, ha den kompetens som behövs för att man ska kunna nå sina mål. Följande definition på kompetensförsörjning är hämtad från ISO-standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning - krav (SIS, SS624070, 2002):

Process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov.

Projektet sätter särskilt fokus på de dimensioner av det totala kompetensförsörjningsarbetet där nätverksaspekten är påtaglig (ledarskapsutveckling, projektmetodik, omvärldsbevakning, kvalitetsarbete, organisationsdesign etc.). Projektet avser också lyfta fram IT:s roll i detta sammanhang, genom att utveckla system/prototyper och verksamheter i samklang.

Syfte
Syftet med projektet är att ge förutsättningar för regionens teknikföretag att i samverkan möta nu pågående strukturella förändringar på ett sätt som resulterar i nya affärsmöjligheter, nya innovationssystem och nya kompetensområden.

Målgrupper
1. Kunskapsföretag i fyrstadsregionen med inriktning mot komplex teknisk verksamhet
2. Forskare med intresse för kompetensförsörjningssystem för nätverksorganisationer

Faser
1. Kartläggning
2. Systemdesigng
3. Akademibygge

Resultat
Som ett konkret resultat av projektet etableras en nätverksakademi, competence center, med ansvar för att identifiera kompetensbehov på nätverksnivå samt erbjuda kompetensutvecklingsinsatser (utbildning, workshops, kurser etc.) som möter dessa behov. Networking Companies är medproducenter i denna etablering.

Forskningsmässigt relaterar projektet främst till Högskolan Väst:s profilområde arbetsintegrerat lärande (AIL).

Se även texten Kritiska Framgångsfaktorer >
Samarbetspartners
Hem Medlemmar Resultat Om CoMaNwO-projektet Press om CoMaNwO-projektet Kontakta oss Extern länk till Networking Companies Extern länk till Högskolan Väst Extern länk till EU